Featured post

Куриерски услуги

Куриерската дейност има две страни – от приемането на пратка, до доставянето. Клиентът доверява пратката си куриер, защото той ще я придвижи с отговорност и внимание до адресата, което за клиентите е наистина безкомпромисно качество за куриерски услуги. Ако решите да станете част от екипа на , от вас ще се очаква следното:
- Посредничество до доставянето на всяка пратка с отговорност.
- Приемане на документални пратки и колети и доставката им до клиентите в посоченото населено място.

Бизнесът не е от вчера и се увеличава ежегодно броят на желаещите самостоятелно да развиват куриерски услуги. Но и броят на фалиралите фирми не е малък. В границите на България отделните куриерски услуги се различават по срока на доставка и вида на пратката. От това се формира цената им. Транспортирането се извършва от куриер с наземен транспорт.

Какво печелите, когато станете куриер? Отношенията се уреждат на основание в договор за получаване ежемесечно на сумата, която вече сте заработили. Приходите са % от всяка приета и доставена пратка, независимо подателят или получателят заплаща услугата. В края на месеца ще можете да се похвалите с прилични доходи, освен със самочувствие, самоувереност, доволни клиенти, приятели и поддръжници в .

Сигурността и неприкосновеността в пакетните центрове се гарантира от видеонаблюдение, денонощна охрана, сигнално-охранителна система и контрол на достъпа. При някои фирми съставянето на ценова листа е тя да е ясна, достъпна и удобна за работа и са определени в нея работните зони – за София, за околностите и за други населени места, което е предимство за клиентите. Най-удобен е вариантът врата-врата – от адреса на подателя куриер взема пратката и на адреса на получателя я доставя.

Някои специализирани фирми за куриерски услуги в доставка на експресни градски пратки гарантират по време на транспортиране сигурност с доставката от ръка на ръка. На клиентите си те предлагат следните услуги за град София:

- експресна – само след 90 минути ще бъдат доставени, ако се приемат до 16:00 часа;
- бизнес доставка – при заявка до 14:00 часа, се извършва до края на същия работен ден;
- бизнес експресна доставката – приета до 15:00 часа, се извършва в рамките на 3 часа от подаването;
- стандартна – доставката на пратката до 2 работни дни.

Featured post

Куриерски услуги за онлайн магазини

Днес все повече хора използват интегриран достъп за онлайн магазини – възможност за пестене на време и за фирмите, и за клиентите, която осигурява автоматизиран изцяло и удобен за сигурно транспортиране на пратките начин – с куриерски услуги.

Някои фирми за куриерски услуги предлагат освен доставка на пратки, и допълнителни услуги, като:

- Обявена стойност – вид финансова защита срещу проблем с пратката – изпращачът ще бъде обезщетен до размера на обявената стойност на съдържанието на пакета.
- Наложен платеж – подателят изисква изплащането на дадена сума от получателя; куриер взема от получателя сумата и на изпращача я предава.
- Пратка с обратна разписка – подателят получава писмено известие за приемането на пратката му от получателя.
- Приоритетна доставка – вид услуга за населени места от 1-ва зона и предаване на пратката в определен час.
- Покупка на стоки – куриер приема от подателя сума за закупуване на определена стока и се връща стоката на подателя.
- Пратка с придружаващи документи –стокови разписки, фактури и др.. представят се на получателя за подписване, след което с куриер се връщат на подателя.
- Супер експресна доставка за деня – доставка на приемане в същия ден, в случай, че транспортната схема на града го позволява.

В практиката си след създаване на фирмите, те разполагат с мрежи от офиси за приемане и доставяне на пратки до клиентите в страната от и до всяка точка. Някои фирми извършват международни куриерски услуги за цял свят.

непрестанно търси нови възможности за развитие, за да отговори на изискванията на клиентите си и набор допълнителни куриерски услуги предлага – приоритетна доставка, хибридна поща, обявена стойност, наложен платеж, обратна разписка, връщане на придружаващи документи, супер експрес в рамките на деня, доставка извън графика на обслужване, доставка на пратка извън тарифата.

Развитието на интернет-търговията предлага доста възможности да бъдат доволни клиентите на куриерски услуги от доставки на стоки коректно, поръчани в електронните магазини. дължи доброто си име на качеството на предлаганите услуги и на компетентността на всеки куриер и служителите си. В тази наситена и динамична среда на конкуренция, успехът е гарантиран само от коректен и опитен партньор.

Featured post

Поръчка на куриер в интернет

На всички  потребители се предлага удобството, да поръчат куриер чрез сайта, който ще приеме пратката и бързо, коректно и качествено ще я достави до всяка точка от картата на България. Също са на линия телефоните, когато пожелаете пратка от адрес да изпратите. Все повече хора обаче предпочитат онлайн комуникацията и заявките за куриерски услуги.

Допълнителни услуги по куриер – застраховка на пратките, прием от адрес, известие за доставяне, до поискване. Забранено е поставянето на следните предмети и вещества в пощенски пратки:

- Оръжие, взривоопасни, запалителни, други опасни предмети и вещества;
- Наркотични, отровни, упойващи, психотропни, силно действащи вещества;
- Религиозни материали, забранени или нерегистрирани, секти и организации;
- Неприлични и противоречащи на нравствените норми предмети;
- Предмети и вещества, опасни за здравето или живота на служителите и други хора, или такива, които могат да повредят и замърсят останалите пратки и съоръжения или на куриер навредят;
- С изключение на колетите с обявена стойност, не се разрешава поставяне на чекове за пътуване, монети, парични знаци, банкноти, ценности, платина, сребро, злато, скъпоценни камъни и др.
- Движими паметници на културата, без сертификат или разрешение.
- Предмети или вещества, посочени специално в международни договори, които са със забрана за внасяне или разпространение в държавата по местоназначението.

Финансово най-изгоден вариант за куриерски услуги е офис-офис – така пратката се приема от подателя и получателят лично я получава в съответните офиси на .

Фирмите за куриерски услуги отдавна предлагат технологичното удобство за корпоративните си клиенти – онлайн обслужване. Във времето на интернет–потребление в глобален мащаб е удобство този начин, което позволява на двете услуги осъществяване – онлайн покупка и експресна доставка до купувача, успоредно с това. За да се осигури на всеки клиент правото на свободен избор и сигурността на дадена пратка да се гарантира, някои компании за куриерски услуги дават възможността клиентът да отвори колета преди заплащане на наложения платеж – всеки клиент може така да се увери, че пратката се получава във вида, в който е изпратена от подателя. Стремежът на е да спечели и запази доверието на своите клиенти с качествената и коректна дейност на всеки куриер и служител във фирмата.