Куриерски услуги

Куриерската дейност има две страни – от приемането на пратка, до доставянето. Клиентът доверява пратката си куриер, защото той ще я придвижи с отговорност и внимание до адресата, което за клиентите е наистина безкомпромисно качество за куриерски услуги. Ако решите да станете част от екипа на , от вас ще се очаква следното:
- Посредничество до доставянето на всяка пратка с отговорност.
- Приемане на документални пратки и колети и доставката им до клиентите в посоченото населено място.

Бизнесът не е от вчера и се увеличава ежегодно броят на желаещите самостоятелно да развиват куриерски услуги. Но и броят на фалиралите фирми не е малък. В границите на България отделните куриерски услуги се различават по срока на доставка и вида на пратката. От това се формира цената им. Транспортирането се извършва от куриер с наземен транспорт.

Какво печелите, когато станете куриер? Отношенията се уреждат на основание в договор за получаване ежемесечно на сумата, която вече сте заработили. Приходите са % от всяка приета и доставена пратка, независимо подателят или получателят заплаща услугата. В края на месеца ще можете да се похвалите с прилични доходи, освен със самочувствие, самоувереност, доволни клиенти, приятели и поддръжници в .

Сигурността и неприкосновеността в пакетните центрове се гарантира от видеонаблюдение, денонощна охрана, сигнално-охранителна система и контрол на достъпа. При някои фирми съставянето на ценова листа е тя да е ясна, достъпна и удобна за работа и са определени в нея работните зони – за София, за околностите и за други населени места, което е предимство за клиентите. Най-удобен е вариантът врата-врата – от адреса на подателя куриер взема пратката и на адреса на получателя я доставя.

Някои специализирани фирми за куриерски услуги в доставка на експресни градски пратки гарантират по време на транспортиране сигурност с доставката от ръка на ръка. На клиентите си те предлагат следните услуги за град София:

- експресна – само след 90 минути ще бъдат доставени, ако се приемат до 16:00 часа;
- бизнес доставка – при заявка до 14:00 часа, се извършва до края на същия работен ден;
- бизнес експресна доставката – приета до 15:00 часа, се извършва в рамките на 3 часа от подаването;
- стандартна – доставката на пратката до 2 работни дни.