Куриерски услуги за онлайн магазини

Днес все повече хора използват интегриран достъп за онлайн магазини – възможност за пестене на време и за фирмите, и за клиентите, която осигурява автоматизиран изцяло и удобен за сигурно транспортиране на пратките начин – с куриерски услуги.

Някои фирми за куриерски услуги предлагат освен доставка на пратки, и допълнителни услуги, като:

- Обявена стойност – вид финансова защита срещу проблем с пратката – изпращачът ще бъде обезщетен до размера на обявената стойност на съдържанието на пакета.
- Наложен платеж – подателят изисква изплащането на дадена сума от получателя; куриер взема от получателя сумата и на изпращача я предава.
- Пратка с обратна разписка – подателят получава писмено известие за приемането на пратката му от получателя.
- Приоритетна доставка – вид услуга за населени места от 1-ва зона и предаване на пратката в определен час.
- Покупка на стоки – куриер приема от подателя сума за закупуване на определена стока и се връща стоката на подателя.
- Пратка с придружаващи документи –стокови разписки, фактури и др.. представят се на получателя за подписване, след което с куриер се връщат на подателя.
- Супер експресна доставка за деня – доставка на приемане в същия ден, в случай, че транспортната схема на града го позволява.

В практиката си след създаване на фирмите, те разполагат с мрежи от офиси за приемане и доставяне на пратки до клиентите в страната от и до всяка точка. Някои фирми извършват международни куриерски услуги за цял свят.

непрестанно търси нови възможности за развитие, за да отговори на изискванията на клиентите си и набор допълнителни куриерски услуги предлага – приоритетна доставка, хибридна поща, обявена стойност, наложен платеж, обратна разписка, връщане на придружаващи документи, супер експрес в рамките на деня, доставка извън графика на обслужване, доставка на пратка извън тарифата.

Развитието на интернет-търговията предлага доста възможности да бъдат доволни клиентите на куриерски услуги от доставки на стоки коректно, поръчани в електронните магазини. дължи доброто си име на качеството на предлаганите услуги и на компетентността на всеки куриер и служителите си. В тази наситена и динамична среда на конкуренция, успехът е гарантиран само от коректен и опитен партньор.