Поръчка на куриер в интернет

На всички  потребители се предлага удобството, да поръчат куриер чрез сайта, който ще приеме пратката и бързо, коректно и качествено ще я достави до всяка точка от картата на България. Също са на линия телефоните, когато пожелаете пратка от адрес да изпратите. Все повече хора обаче предпочитат онлайн комуникацията и заявките за куриерски услуги.

Допълнителни услуги по куриер – застраховка на пратките, прием от адрес, известие за доставяне, до поискване. Забранено е поставянето на следните предмети и вещества в пощенски пратки:

- Оръжие, взривоопасни, запалителни, други опасни предмети и вещества;
- Наркотични, отровни, упойващи, психотропни, силно действащи вещества;
- Религиозни материали, забранени или нерегистрирани, секти и организации;
- Неприлични и противоречащи на нравствените норми предмети;
- Предмети и вещества, опасни за здравето или живота на служителите и други хора, или такива, които могат да повредят и замърсят останалите пратки и съоръжения или на куриер навредят;
- С изключение на колетите с обявена стойност, не се разрешава поставяне на чекове за пътуване, монети, парични знаци, банкноти, ценности, платина, сребро, злато, скъпоценни камъни и др.
- Движими паметници на културата, без сертификат или разрешение.
- Предмети или вещества, посочени специално в международни договори, които са със забрана за внасяне или разпространение в държавата по местоназначението.

Финансово най-изгоден вариант за куриерски услуги е офис-офис – така пратката се приема от подателя и получателят лично я получава в съответните офиси на .

Фирмите за куриерски услуги отдавна предлагат технологичното удобство за корпоративните си клиенти – онлайн обслужване. Във времето на интернет–потребление в глобален мащаб е удобство този начин, което позволява на двете услуги осъществяване – онлайн покупка и експресна доставка до купувача, успоредно с това. За да се осигури на всеки клиент правото на свободен избор и сигурността на дадена пратка да се гарантира, някои компании за куриерски услуги дават възможността клиентът да отвори колета преди заплащане на наложения платеж – всеки клиент може така да се увери, че пратката се получава във вида, в който е изпратена от подателя. Стремежът на е да спечели и запази доверието на своите клиенти с качествената и коректна дейност на всеки куриер и служител във фирмата.